Ceramic Pro

مواد نانو محصولات بسیار جدیدی هستند که در۱۰ سال گذشته وارد بازار شده اند. استفاده از این مواد به سرعت در حال رشد بوده و کمک زیادی ساده کردن زندگی روزمره دارند. مایعی که خریداری کرده اید مایعی است که بعد از پوشش دهی خودرو را از نیاز به شستشوی مکرر، تابش ماورای بنفش, مایعات شیمایی, اسیدی و شوینده ها مقاوم است. در صورت اجرای دقیق و صحیح نانو این پوشش بین دو تا شش ماه از خودروی شما محافظت خواهد نمود. این ماده به علت کم کردن کشش ملکولی باعث می شود گرد و غبار کمتری روی خودرو نشسته و گرد وغبار باقیمانده به سادگی پاک خواهد شد. آب, گل باران، برف و یخ کمتر به سطح خودرو میچسبند که باعث تمیزی بیشتر، مصرف کمتر آب، عدم نیاز به کارواش و شستشوی مرتب خودرو خواهد شد

قیمت : 4500000 ریال

Add to cart